Slim in online!

Slim in Nederland is een platform voor ouders binnen een bepaalde plaats om zich te verenigen en met elkaar dingen te organiseren voor slimme kinderen.
Iedere groep is autonoom en bepaalt zelf zijn invulling.